Beograd

Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi, njegova istorija traje punih 7000 godina. U svojoj burnoj prošlosti, Beograd je osvajalo 40 armija, a 38 puta je podizan iz pepela. Smešten je na ušću Save u Dunav i danas je glavni grad Srbije, sa oko 1,6 miliona stanovnika.

Ima prvorazredni saobraćajni značaj, kao važno drumsko i železničko čvorište, a takođe i međunarodno rečno i vazdušno pristanište i telekomunikacijski centar. U Beogradu su razvijeni značajni privredni i poljoprivredni kapaciteti, posebno metalska, mašinska i elektronska industrija, zatim trgovina i bankarstvo.

Beograd je prestonica srpske kulture, obrazovanja i nauke. U njemu je najveća koncentracija institucija iz oblasti nauke i umetnosti od nacionalnog značaja. Tu je Srpska akademija nauka i umetnosti, osnovana 1886. kao Srpska kraljevska akademija; Narodna biblioteka Srbije, osnovana 1832; Narodni muzej, osnovan 1841. i Narodno pozorište, osnovano 1869. Grad je takođe i sedište Beogradskog univerziteta, osnovanog 1808. kao Velika škola, i Univerziteta umetnosti (ne pominjući brojne privatne univerzitete i fakultete).

U Beogradu se nalaze najznačajnija dela srpske arhitekture, Kalemegdan sa Beogradskom tvrđavom, spomenici kulture i druga nepokretna kulturna dobra, brojna arheološka nalazišta sa materijalnim ostacima koji svedoče o razvijenoj civilizaciji i kulturi na tlu Beograda od praistorije do danas.

Beograd na Internetu
http://www.beograd.rs
http://www.belgradetourism.rs

Važne informacije

Cene i datumi održavanja kursevaPrijavljivanje na kurseve i letnje školePutovanje u Srbiju i vodič kroz BeogradVize
Kviz "Srbomer" Galerija Za Donatore