StypendiaFLAS FELLOWSHIPS

The U.S. Department of Education offers fellowships for learning Serbian through its FLAS (Foreign Language and Area Studies) Program. The fellowship serves to encourage the study of critical and less commonly taught foreign languages in combination with area studies, international studies or international aspects of professional studies. The amount of the award depends of the students' status (graduate or undergraduate) and the lenght of the fellowship (summer or full year). For example, $2,500 summer stipend, plus up to $5,000 tuition award for cost of language course only, or $15,000 annual stipend, plus tuition award of $18,000 or actual tuition if lower, for graduate students. More information on FLAS is available here.
Serbian Language and Culture Workshop is an eligible Serbian language institute for FLAS fellowships and you can use it to finance your short summer program in Serbia, a semester abroad, or even a full academic year. In order to apply for the FLAS fellowship, please:
1. obtain your letter off affiliation HERE by signing up for a program at Serbian Workhop in which you would like to participate (minimum 6 weeks),
2. get support from Serbian professors at your university,
3. contact your local FLAS coordinator for more info on further steps to get the fellowship and use it on an overseas language program in Serbia.

Harvard College
Indiana University
The Ohio State University
University of Chicago
University of Illinois
University of Michigan
University of North Carolina
University of Pittsburgh
University of Texas at Austin
University of Washington
University of Wisconsin, Madison
Yale Univesity

If your university is eligible for FLAS, but it is not listed, please ask your FLAS coordinator about the possibility to fund your Serbian overseas program.

FULBRIGHT U.S. STUDENT PROGRAM
Fulbright offers a grant for open study/research in Serbia. The length of the grant is 9 months begining in October 2025 and ending in June 2026. A language training allowance is available to use at Serbian Workshop, as well as other benefits. Fullbright U.S. Student Program

STANFORD UNIVERSITY
CREEES (Center for Russian, East European and Eurasian Studies) offers $2,000 in support for intensive summer language study in the US or abroad. Stanford Univesity

UNIVERSITY OF ILLINOIS - VEKICH SCHOLARSHIP
Vekich Scholars will be eligible to apply for fellowship support (up to two awards, $500 each) toward subsequent summer language study in the U.S., Bosnia, Croatia, or Serbia.
University of Illinois - Vekich Scholarship

BOREN AWARDS
Boren Awards, an initiative of the National Security Education Program, provide funding opportunities for U.S. undergraduate and graduate students to study Serbian as a less commonly taught language and underrepresented in study abroad. Boren Scholarships for undergraduates are up to $8,000 for a summer program (minimum 8 weeks), $10,000 for a semester and $20,000 for 6-12 months. Boren Fellowships for graduates provide up to $24,000 for language studies in Serbia.
Boren Awards


Warsztaty Języka i Kultury Serbskiej ogłaszają konkurs na

10 STYPENDIÓW DO SZKOŁY LETNIEJ JĘZYKA I KULTURY SERBSKIEJ
od 14 lipca do 2 sierpnia 2019 r w Valjevie, Serbia

Kto może ubiegać się o stypendium?
Konkurs jest otwarty dla studentów szkół wyższych uczących się języka, literatury i kultury serbskiej (lub innej słowiańskiej) na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim.

Jakie jest przeznaczenie stypendium?
Stypendium jest przyznawane za udział w programie Letniej Szkoły Języka i Kultury Serbskiej w Valjevie od 14 lipca do 2 sierpnia 2019 r. Program obejmuje:
1. 60 godzin akademickich jezyka,
2. 18 godzin akademickich kultury,
3. materiały do szkoły letniej,
4. noclegi w pokojach dwuosobowych,
5. pościel i ręczniki,
6. 3 wycieczki,
7. bezpłatny dostęp do Internetu w szkole.

Co obejmuje stypendium?
Fundusz Stypendialny Warsztatów pokrywa 50% czesnego za Szkołę Letnią (200€). Środki finansowe na stypendia są podnoszone przez różne firmy, przedsiębiorców oraz osób prywatnych w regionie Valjevo, które są zainteresowane promowaniem języka i kultury serbskiej. Studenci są odpowiedzialni za pozostałe 50% czesnego za Szkołę Letnią (199€) i powinni zorganizować płatności za pomocą innych fuduszy i organizacji wspierających, lub samodzielnie.

Czy są jakieś ograniczenia?
Jeśli studenci przegapią więcej niż 6 godzin języka i/lub 3 godziny kultury i/lub jedną wycieczkę, ich stypendium zostanie zawieszone, a udział w Szkole Letniej przerwany.

Jakie dokumenty są wymagane?
Prosimy o przesłanie nam następujących dokumentów:
1. formularz zgłoszeniowy (można pobrać tutaj),
2. list rekomendacyjny profesora serbskiego lub innego języka/ literatury/ kultury słowiańskiej. List powinien być napisany na urzędowym papierze firmowym instytucji oświatowej, z pieczęcią uczelni/ wydziału/ katedry,
3. list motywacyjny w dwóch egzemplarzach: jeden w języku ojczystym studenta, a drugi w serbskim (lub angielskim).
Dokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej srpski@gmail.com lub faksem pod numer + 381-11-3038-660, jednocześnie przesyłając oryginały na adres Warsztatów Języka i Kultury Serbskiej w Valjevie:
Radionica za srpski jezik i kulturu
NOV 31/7
14000 Valjevo
Serbia

Kiedy jest termin składania wniosków?
Wnioski należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 roku, ostateczne wyniki konkursu na stypendia zostaną ogłoszone 15 maja 2019. Warsztaty Języka i Kultury Serbskiej poinformują zwycięzców konkursu i wyślą im listy zaproszeniowe pocztą oraz e-mailem.

Prosimy o skierowanie wszelkich pytań i komentarzy dotyczących Letniej Szkoły Języka i Kultury Serbskiej 2019 na e-mail skola@srpskijezik.edu.rs lub srpski@gmail.com

Ważne informacje

Ceny i daty kursówZgłoszenie uczestnictwa w kursach i letniej szkolePodróż do Serbii i Przewodnik turystyczny po BelgradzieWizy
Kwiz "Serbomierz" Galeria Dla donatorów