Darowizny

Poniższy formularz przeznaczony jest dla tych, którzy poprzez darowiznę chcieliby podnieść poziom pracy Warsztatów Języka i Kultury Serbskiej. Warsztaty przyjmują każdy rodzaj pomocy materialnej, począwszy od materiałów i przyborów biurowych, poprzez książki i pomoce techniczne do nauczania języka i kultury serbskiej, do ofiar pieniężnych włącznie. Darowizny mogą być ukierunkowane na pokrycie kosztów kursu jednego lub kilku uczestników – możecie ufundować stypendium dla kogoś, kto chce uczyć się serbskiego na Warsztatach. Warsztaty są także zainteresowane pomocą w formie wolontariatu w wybranym projekcie.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza. Najważniejszy jest rzetelny opis proponowanego wsparcia i pozostawienie adresu E-mail, za którego pośrednictwem Warsztaty mogłyby skontaktować się z ofiarodawcą. Na własne życzenie ofiarodawca może pozostać anonimowy. Kolejne kroki wynikają z odpowiedzi organizatorów na konkretną propozycję ofiarodawcy.


Imię *
Nazwisko *
Zawód *
Adres kontaktowy (pocztowy lub E-mail) *
Kontakt telefoniczny
Strona interne
Anonimowość *
Prosimy przedstawić rodzaj pomocy *
Termin realizacji pomocy (prosimy wpisać datę, czas trwania itp.) *
Komentarz

Ważne informacje

Ceny i daty kursówZgłoszenie uczestnictwa w kursach i letniej szkolePodróż do Serbii i Przewodnik turystyczny po BelgradzieWizy
Kwiz "Serbomierz" Galeria Dla donatorów