Narodowe Świadectwo Znajomości Języka Serbskiego

Jeśli potrzebujesz certifikacji swojej znajomości języka serbskiego, najlepszym wyborem jest państwowy egzamin dla oficjalnego swiadectwa biegłości językowej po serbsku. Oficjalne świadectwo jest jedynym narodowo oraz międzynarodowo uznanym dokumentem, który potwierdza Twój poziom znajomości języka serbskiego. Ten certifikat umożliwi Ci studium na serbskich uniwersytetach, a jednocześnie jest on wspaniałym narzędziem do wzmocnienia Twojego zawodowego CV, jeżeli planujesz kandydować na stanowisko, które żąda pewien stopień biegłości po serbsku, w Serbii, Europie, lub gdziekolwiek w świecie. Ten system certyfikacji jest zgodny ze Wspólną Europejską Ramką Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR) i akredytowany jest przez Ministerstwo Edukacji Republiki Serbii. Egzamin przeprowadzany jest na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie.

Poziomy, które można osiągnąć to:
A1 - Breakthrough
A2 - Waystage
B1 - Threshold
B2 - Vantage
C1 - Effective Operational Proficiency
C2 - Proficiency

Daty egzaminów (możliwe są niewielkie zmiany):
19 stycznia 2019
8 czerwca 2019
3 września 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 dni przed egzaminem.

Cena:
Egzamin certyfikacyjny z języka serbskiego, pisemny i ustny - 100 €

Kurs przygotowawczy języka serbskiego
Zapisz się na kurs przygotowawczy, aby łatwiej zdać egzamin z języka serbskiego i uzyskać lepszą ocenę. Kurs przygotowawczy jest długi 1-48 tygodni i zawiera od 10 do 30 godzin akademickich na tydzień, na których można uczęszczać w Serbii, lub on-line, przez Skype. Na kursie przygotowawczym będzięsz ćwiczyć wszystkie umiejętności językowe, sprawdzane na egzaminie certyfikacyjnym:
a) czytanie,
b) pisanie,
c) mówa z wymową,
d) rozumienie ze słuchu,
e) rozmowa,
f) znajomość gramatyki,
g) specyficzne słownictwo i frazeologia.

Daty rozpoczęcia się kursów przygotowawczych:

Kurs przygotowawczy 10 lekcji na tydzień 20 lekcji na tydzień 30 lekcji na tydzień +10 prywatnych
lekcji na tydzień
1 tydzień 115 € 180 € 245 € + 105 €
2 tygodnie 180 € 310 € 440 € + 210 €
3 tygodnie 245 € 440 € 635 € + 315 €
4 tygodnie 310 € 570 € 830 € + 420 €
12 tygodni 830 € 1610 € 2390 € + 1260 €
24 tygodnie 1610 € 3170 € 4730 € + 2520 €
36 tygodni 2390 € 4730 € 7070 € + 3780 €
48 tygodni 3170 € 6290 € 9410 € + 5040 €

Chcę podejść do egzaminy dla oficjalnego Świadectwa Narodowego Biegłości z Języka Serbskiego!

Ważne informacje

Ceny i daty kursówZgłoszenie uczestnictwa w kursach i letniej szkolePodróż do Serbii i Przewodnik turystyczny po BelgradzieWizy
Kwiz "Serbomierz" Galeria Dla donatorów