Learn Serbian in your city

Име пројекта
"Учите српски у свом граду".

Време одржавања пројекта
Пројекат се одржава током целе године. Може трајати 12-38 недеље, зависно од жеље полазника.

Место одржавања пројекта
Ваш град.

Нивои знања
На програму могу учествовати сви нивои знања, од апсолутних почетника до најнапреднијих студената.

Класични курс српског језика
„Учите српски у свом граду“ је програм за Вас ако мислите да је Србија далеко, не можете да путујете и немате времена за четворонедељни Интензивни курс у Београду или шестонедељну Летњу школу у Ваљеву. Са Радионицом за српски језик и културу можете научити српски у многим градовима света. Организујемо курсеве и приватне часове на целој планети, па и у вашем суседству.

Пријављивање
Желим да учествујем у програму „Учите српски у свом граду“.

Informations importantes

Tarifs et dates des coursInscription aux cours et à l’école d’étéTransports en SerbieVisa
Quiz "Srbomer" Galerie Pour les donateurs